ゆりかもめ

บัตรโดยสารแบบหมู่คณะ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ

กรณีที่เป็นหมู่คณะทั่วไปที่มีจำนวนตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปเมื่อนับรวมหัวหน้าคณะแล้ว หรือ หมู่คณะนักเรียน นักศึกษามีจำนวนตั้งแต่ 26 คนขึ้นไปเมื่อนับรวมหัวหน้าคณะแล้ว ท่านจะได้รับส่วนลดจากการซื้อตั๋วธรรมดา (แบบที่คำนวณด้วยหลัก 10 เยน) ด้านการใช้งานนั้น สมาชิกคณะทุกท่านจำเป็นต้องขึ้น และ ลงรถไฟที่สถานีเดียวกัน
การรับเรื่อง และ ออกตั๋วสำหรับเดินทางเป็นคณะนั้นมีให้บริการที่สถานี "ยูริกะโมเมะ" ชิมบาชิ และโทโยสุ

หมู่คณะนักเรียน นักศึกษา และ หมู่คณะทั่วไป

หมู่คณะนักเรียน นักศึกษา หมู่คณะทั่วไป
เงื่อนไขเกี่ยวกับสมาชิกคณะ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ (*1) จำนวนตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป (*2) และ มีเจ้าหน้าที่การศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว (รวมแพทย์ และ พยาบาลซึ่งถูกจ้างแบบชั่วคราว) เป็นหัวหน้าคณะ กลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมหัวหน้าคณะตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปแต่ไม่ใช่กลุ่มที่ระบุอยู่ในด้านซ้ายมือ
อัตราส่วนลด ตั้งแต่ 26 คนขึ้นไป (เพราะรวมหัวหน้าคณะด้วย) ・・・ 25%
ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ・・・ 30%
ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป ・・・ 17%
ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ・・・ 20%
การยกเว้นค่าเดินทาง ถึง 100 คน ・・・ 1คน
ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป ・・・ 2คน
ถึง 100 คน ・・・ 1คน
ตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป ・・・ 2คน
 1. (*1) โรงเรียนต่างๆที่สามารถใช้สิทธิ์
  • โรงเรียนที่ได้รับการรับรอง (โดยบริษัทเดินรถไฟสำหรับผู้โดยสาร) และ โรงเรียนที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายการศึกษาในโรงเรียนมาตราที่ 1
  • เด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายสวัสดิการเด็กเล็ก มาตราที่ 39
 2. (*2) หากจำนวนไม่ถึง 25 คน ตามหลักการแล้วจะไม่นับว่าเป็นกลุ่มนักเรียน แต่ในกรณีด้านล่างนี้ สามารถพิจารณาว่าเป็นกลุ่มนักเรียนได้
  (ทั้งนี้ จะไม่มีการยกเว้นค่าเดินทาง)
  • กรณีที่คณะกรรมการการศึกษาประจำเมืองและหมู่บ้านรับรองว่าเป็น "โรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง" ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง มาตราที่ 2
  • คุณสมบัติไม่ตรงกับข้อ (*1) แต่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง
   1. (1) เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยเด็ก หรือ นักเรียนโรงเรียนประถม มัธยมต้น หรือ การศึกษาขั้นสูง (รวมถึงโรงเรียนคนต่างชาติซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริษัทเดินรถไฟสำหรับผู้โดยสารรับรอง โรงเรียนเฉพาะทางที่ออกใบอนุญาตสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนคนตาบอด, โรงเรียนคนหูหนวก และ โรงเรียนคนพิการ) และ เจ้าหน้าที่การศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว
   2. (2) จำนวนเด็ก หรือ นักเรียนใน 1 ชั้นปีมีไม่ถึง 25 คน
   3. (3) เป็นการท่องเที่ยวของนักเรียน 1 ชั้นปีทั้งชั้นโดยถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนตามระเบียบ ทั้งนี้ ต้องมีสำเนาเอกสารแผนการจัดงานประจำปี หรือ เอกสารแจ้งการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หรือ การท่องเที่ยวของคณะนักเรียน ซึ่งจัดส่งแก่คณะกรรมการการศึกษามาเป็นหลักฐาน

วิธีคำนวณค่าโดยสารสำหรับผู้เดินทางเป็นคณะ

วิธีคำนวณค่าโดยสารสำหรับผู้เดินทางแบบหมู่คณะ
ค่าโดยสารแบบปกติสำหรับคณะผู้ใหญ่ {ค่าค่าโดยสารแบบปกติสำหรับผู้ใหญ่ 1 คนเดินทางในเส้นทางทั้งหมด x (1-อัตราส่วนลด)} (*1) x
(จำนวนคนทั้งหมด - จำนวนคนที่ได้ใช้บริการฟรี) = ค่าเดินทางสำหรับคณะผู้ใหญ่
ค่าเดินทางสำหรับคณะเด็ก {ค่าค่าโดยสารแบบปกติสำหรับเด็ก 1 คนเดินทางในเส้นทางทั้งหมด x (1-อัตราส่วนลด)} (*2) x
(จำนวนคนทั้งหมด - จำนวนคนที่ได้ใช้บริการฟรี) = ค่าเดินทางสำหรับคณะเด็ก
ค่าเดินทางสำหรับคณะที่มีเด็ก และ ผู้ใหญ่ปนกัน เราจะคำนวณแยกกัน ทำการปัดเศษแล้วจึงนำยอดมารวมกัน ในกรณีนี้ จะให้สิทธิ์ยกเว้นค่าเดินทางแก่ผู้ใหญ่
 • (※1) ปัดเศษขึ้นจนกว่าจะได้ตัวเลขที่หาร 10 ได้
 • (※2) ปัดเศษขึ้น
 • *กรณีที่ซื้อแบบไปกลับ จะได้ส่วนลดจาก "ค่าโดยสาราแบบไปกลับ"

วิธีสมัครซื้อตั๋วสำหรับเดินทางแบบหมู่คณะ

 1. กรุณากรอกเนื้อหาที่จำเป็น เช่น วันขึ้นรถไฟ และ จำนวนผู้ขึ้นรถไฟลงใน "ใบสมัครเดินทางแบบหมู่คณะ" ที่ทางบริษัทของเรากำหนดไว้
 2. ขอให้ท่าน FAX ส่งใบสมัครเดินทางแบบหมู่คณะมายังสถานีที่ให้บริการ (สถานีชิมบาชิ และ สถานีโทโยสุ) หรือ นำใบสมัครมาทำการสมัครโดยตรงที่สถานีข้างต้น อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
 3. ในวันเดินทาง ขอให้ผู้นำคณะ หรือ ผู้รับผิดชอบติดต่อมายังสถานีให้บริการเพื่อยืนยันจำนวนคนที่แน่นอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาขึ้นรถ สถานีให้บริการจะมอบบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ (ตั๋วส่วนของคณะ) แลกกับการชำระค่าโดยสารแบบหมู่คณะ

คลิกที่นี่

ข้อควรระวัง

การลงรถไฟระหว่างทาง

ไม่สามารถลงรถไฟระหว่างทาง หากท่านลงรถไฟที่สถานีระหว่างทาง จะไม่สามารถใช้ตั๋วกับระยะทางต่อจากนั้นได้ ทางเราก็จะเก็บตั๋วคืน
และ ทางเราจะไม่คืนเงินค่าเดินทางในส่วนของระยะทางต่อจากนั้น

อื่นๆ

หากมีข้อข้องใจ กรุณาอ่านคำถามที่พบบ่อย

กิจกรรมที่จัดขึ้นขนาบทางเดินรถไฟ

  สถานที่ขนาบทางเดินรถไฟที่แนะนำ