ゆりかもめ

U09

Telecom CenterTelecom Center

ข้อมูลสถานี

แนะนำภายในสถานี

แนะนำภายในสถานี

 • เครื่องจำหน่ายตั๋ว
 • จุดชำระเงิน
 • ห้องนายสถานี
 • ห้องน้ำ
 • ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ
 • ห้องน้ำอเนกประสงค์
 • บันไดเลื่อน
 • ลิฟต์
 • AED

 • ลิฟต์

  มีลิฟต์สำหรับการเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นบนพื้นถนนกับชั้นช่องตรวจตั๋ว และระหว่างชั้นช่องตรวจตั๋วกับชั้นชานชาลา

 • เครื่องจำหน่ายตั๋ว

  เครื่องจำหน่ายตั๋วและเครื่องชำระเงินในแต่ละสถานีติดตั้งอินเตอร์โฟน ไม่เพียงแต่ให้การแนะนำด้วยเสียงเท่านั้น ยังแนะนำด้วยตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหวด้วย

 • ป้ายอักษรเบรลล์/ไกด์แนะนำด้วยเสียง

  มีไกด์แนะนำด้วยเสียงในชั้นช่องตรวจตั๋วและชั้นชานชาลา นอกจากนี้ เราติดตั้งป้ายอักษรเบรลล์และไกด์แนะนำด้วยเสียงที่แผนที่นำทางภายในสถานี แผนที่ห้องน้ำ และจุดชำระเงิน

 • หมายเลขสถานี/แสดง 4 ภาษา

  เราใช้ "หมายเลขสถานี" ที่แสดงสายรถไฟและสถานีด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่าน รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่าย และแสดงข้อมูลที่สำคัญเป็น 4 ภาษา

 • ห้องน้ำสำหรับทุกคน

  นอกจากห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เราติดตั้ง "ห้องน้ำสำหรับทุกคน" ซึ่งผู้สูงอายุ ผู้นั่งรถเข็น ผู้ใช้ทวารเทียม และบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้

ลวดลายของสถานี

ลายโมริ (ลายค้างคาว)

ลายที่ดัดแปลงมาจากฝูงค้างคาวที่กำลังบิน คำว่าค้างคาวในภาษาญี่ปุ่น (蝙蝠: โคโมริ) ออกเสียงคล้ายกับคำว่า "คุ้มครองเด็ก" (子守: โคะโมริ) จึงเป็นลวดลายที่ได้รับความนิยมมากในยุคเอโดะของญี่ปุ่น ในยุคนั้นมีผลงานต่างๆ ที่ใช้ค้างคาวมาเป็นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน นอจกากนี้ ในประเทศจีน อักษร "蝠" (fú) ในคำว่าค้างคาว ออกเสียงพ้องกับอักษร "福" (fú) ซึ่งแปลว่าความสุข ค้างคาวจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขในรูปแบบต่างๆ มากมายเช่นกัน

ภาพลักษณะภายนอกและภายในสถานี

ข้อมูลส่วนนี้แนะนำเส้นทางสำรองเมื่อรถไฟยูริคาโมเมะไม่สามารถให้บริการ

img-map-2@2x.png
 • ※ เวลาที่ใช้จะไม่รวมเวลาเปลี่ยนหรือต่อรถ
 • ※ ขอให้ระวังเรื่องเวลาการเดินรถ
 • ※ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางรถบัส ขึ้นกับสภาพการณ์

ชื่อสถานที่ ที่อยู่
อาคารไทม์ 24 2-4-32 อาโอมิ เขตโคโต
สำนักงานใหญ่ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมด้านงานอุตสาหกรรม 2-4-10 อาโอมิ เขตโคโต
อาคารเทเลคอมเซ็นเตอร์ 2-5-10 อาโอมิ เขตโคโต

※ ข้อมูลส่วนนี้จัดทำโดยอ้างอิงข้อมูลที่ประกาศโดยกรุงโตเกียว ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตารางเวลา

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กิจกรรมที่จัดขึ้นขนาบทางเดินรถไฟ

  สถานที่ขนาบทางเดินรถไฟที่แนะนำ