ゆりかもめ

พื้นที่โทโยสุ

แนะนำพื้นที่โทโยสุ

การพลิกโฉมหน้าของโทโยสุ-- จากศูนย์กลางด้านพลังงานไปเป็นเมืองเกิดใหม่ที่ส่งต่อบริการด้านอาหารและความบันเทิง

ท่าเรือก๊าซโทโยสุซึ่งเปิดดำเนินการได้ประมาณ 20 ปีตั้งแต่ปีค. ศ. 1956 (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย โตเกียว มินาโตะริเอะ)

บริเวณโทโยสุซึ่งมีสถานีของสายยูริคาโมเมะ 3 สถานีอยู่ภายในบริเวณ ได้แก่ โทโยสุ ชินโทโยสุ และชิโจมาเอะ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ เขตโคโต พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ดินที่เกิดจากการถมทะเลมาตั้งแต่ช่วงปลายยุคไทโช และถูกเรียกด้วยหมายเลข เช่น พื้นที่ถมทะเลหมายเลข 5 ฯลฯ จนกระทั่งมีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการในค.ศ. 1937 กล่าวกันว่าชื่อสถานที่ของโทโยสุถูกตั้งขึ้นด้วยความคาดหวังว่าพื้นที่บริเวณนี้จะพัฒนาเติบโตในอนาคตเป็น "แผ่นดินที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์"

นอกเหนือจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งดำเนินการโดยกรุงโตเกียวและการจัดวางผังเมืองหลังสงครามสิ้นสุดลงในช่วงยุคโชวะ 20 แล้ว ยังมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน และเข้าสู่ยุคที่เฟื่องฟูที่สุดในยุคโชวะ 30 - 40 ในฐานะที่เป็นท่าเรือเฉพาะสำหรับพลังงานไฟฟ้า แก๊ส เหล็ก และถ่านหินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในสมัยนั้น

ต่อมา บทบาทในฐานะที่เป็นท่าเรือเฉพาะได้จบสิ้นลงตาม "แผนการปรับปรุงแผนพัฒนาโทโยสุ และอาโอมิ" ในปี พ.ศ. 2540 ในปัจจุบัน กำลังดำเนินการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์แห่งใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารชุด อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัฒนธรรม ตาม "นโยบายการพัฒนาเมืองเขตโตโยสุ 1-3 โจเมะ" ของกรุงโตเกียว คาดว่าจะเป็นเขตเมืองใหม่ที่มีประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 22,000 คนและมีประชากรทำงานประมาณ 33,000 คน

การเตรียมความพร้อมของตลาดโทโยสุที่ย้ายตลาดค้าส่งกลางมหานครโตเกียวมาจากตลาดซึกิจิดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้พร้อมที่จะเปิดตัวในวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 และเป็นที่คาดหวังอย่างยิ่งจากผู้คนทั่วสารทิศว่าจะเป็นตลาดศูนย์กลางแห่งใหม่ของโตเกียวและปริมณฑล

เมื่อเดินทางจากสถานีอาริอาเกะเทนนิสโนะโมริไปยังสถานีชิโจมาเอะ ก็จะมีกลุ่มอาคารในย่านโทโยสุเรียงประชิดต่อจากกลุ่มอาคารที่อยู่ด้านท่าเรืออาโอมิ และคาชิโดกิ
ภาพเปอร์สเปคทีฟของตลาดโทโยสุ (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยตลาดค้าส่งกลางมหานครโตเกียว)

จุดที่น่าชมบริเวณโทโยสุ

กิจกรรมที่จัดขึ้นขนาบทางเดินรถไฟ