ゆりかもめ

พื้นที่อาริอาเกะ

แนะนำพื้นที่โอไดบะ/อาโอมิ

อาริอาเกะที่มีโตเกียวบิ๊กไซต์ ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักเทนนิส

สภาพการพัฒนาในเขตอาริอาเกะในปีค.ศ. 1995 สามเหลี่ยมรูปคว่ำของโตเกียวบิ๊กไซต์ยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้น (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยศาลาว่าการกรุงโตเกียว)

ประโยคที่ชื่นชมบรรยากาศของดวงจันทร์ค้างฟ้ายามเช้าใน "มะกุระโนะโซชิ (หนังสือข้างหมอน)'' ที่กล่าวว่า "ดวงจันทร์ยามรุ่งอรุณเผยเสี้ยวงามบนสันเขาทิศตะวันออก ตราตรึงจิต'' อาริอาเกะเป็นชื่อสถานที่ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงความสดชื่นของรุ่งอรุณ ในช่วงกลางของยุคโชวะ 30 พื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ถมทะเลหมายเลข 10 ได้กลายเป็นฟุคุกาวะอาริอาเกะโจ และกลายมาเป็นชื่อเขตในปัจจุบันในปีค.ศ. 1968

ส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้เคยมี "สนามบินชิโนโนเมะ" ที่มีรันเวย์ยาว 430 เมตรจนกระทั่งปิดลงในปีค.ศ. 1980 พร้อมกับการก่อสร้างถนนเรียบอ่าวโตเกียว นอกจากนี้ "สวนสาธารณะอาริอาเกะเทนนิสโนะโมริ" ซึ่งมีสนามเทนนิส 48 สนาม และลานสนามหญ้าตั้งอยู่ใจกลางอาริอาเกะโคลอสเซียม (สนามเทนนิสกลาง) ที่สามารถจุคนได้ถึง 10,000 คน ก็เคยเป็น "สนามกอล์ฟชิโนโนเมะ" ในช่วงปีค.ศ. 1952 - 1981 มาก่อน

เพื่อให้สอดคล้องกับย่างก้าวของยุคการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ได้มีการดำเนินการพัฒนาพิ้นที่เขตอาริอาเกะตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 และมีการก่อสร้างอาคารชุดและสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเร่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม นอกจากการเปิดตัวของโตเกียวบิ๊กไซต์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานระดับนานาชาติและนิทรรศการต่าง ๆทางด้านทิศใต้ของสถานีอาริอาเกะของรถไฟสายยูริคาโมเมะแล้ว ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเรียกกันว่าเป็นเขตเนินเขาของอาริอาเกะก็เป็นศูนย์ป้องกันภัยพิบัติในวงกว้างของโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในท้องถิ่นและศูนย์ให้การสนับสนุนทางการแพทย์เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น รวมถึงเป็นฐานลำเลียงขนส่งสินค้าในภาวะฉุกเฉินอีกด้วย

สนามเทนนิสของสวนสาธารณะอาริอาเกะเทนนิสโนะโมริและอาริอาเกะโคลอสเซียม ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงแรกสุดในบริเวณนี้
มองโตเกียวบิ๊กไซต์จากด้านหน้า ทิวทัศน์ที่คุ้นเคยของรถไฟสายยูริคาโมเมะที่วิ่งตัดขวาง

จุดที่น่าชมบริเวณอาริอาเกะ

กิจกรรมที่จัดขึ้นขนาบทางเดินรถไฟ