ゆりかもめ

คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟ

ยูริคาโมเมะคืออะไร

Point

 • หน่วยงานขนส่งมวลชนหลักซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ใจกลางเมือง พื้นที่โอไดบะ และ โทโยสุเข้าด้วยกัน
 • วันธรรมดา รถออกทุก 5 นาทีในช่วงกลางวัน ส่วนวันหยุดนั้น รถออกทุก 4 นาทีในช่วงกลางวัน
 • รถไฟเป็นแบบการขับขี่อัตโนมัติโดยไม่มีพนักงานขับรถไฟ และ ไม่มีเจ้าหน้าที่สถานี (มีเจ้าหน้าที่ประจำที่สถานีชิมบาชิ อาริอาเกะ และ โทโยสุ)
 • ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากสถานีต้นทาง (U01 ชิมบาชิ) ถึงสถานีปลายทาง (U16 โทโยสุ)
 • ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมาก: ช่วงประมาณ 7:00 - 9:00 และ 17:00 - 20:00
 • เริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วง 5:00 และ หยุดวิ่งช่วง 24:00
 • เราคำนึงถึงการบริการอย่างทั่วถึง จึงติดตั้งลิฟต์ และ ห้องน้ำเอนกประสงค์ไว้ทุกสถานี

ยูริคาโมเมะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1995 โดยเป็นหน่วยงานขนส่งมวลชนซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ใจกลางเมือง และ พื้นที่ศูนย์กลางย่อยริมทะเลเข้าด้วยกัน ตั้งแต่นั้นมา เราก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลายที่อาศัย ทำงาน และ มาเยี่ยมเยือนบริเวณเหล่านี้เรื่อยมา
จากนี้ พวกเราก็จะมุ่งมั่นให้บริการด้านการขนส่งที่พร้อมด้วยความปลอดภัย อุ่นใจ และ สะดวกสบาย โดยเรามุ่งหวังว่าจะเป็นหน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นที่รัก และ คุ้นเคยของเหล่าลูกค้า และ ท่านที่อาศัยรอบสายรถไฟยิ่งขึ้น

วิธีการใช้บริการ

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ตามปกติ นอกเหนือจากสถานีชิมบาชิ อาริอาเกะ และ โทโยสุแล้ว สถานียูริคาโมเมะจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ
ประเด็นนี้อาจส่งผลให้ท่านรู้สึกไม่สะดวกสบายในการใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านเกิดความกังวลใจเมื่อท่านอยู่ในสถานี หรือ บนรถไฟ รวมทั้งกรณีที่มีข้อข้องใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเครื่องอินเตอร์คอมซึ่งติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ตรวจสอบแผนที่เส้นทางรถไฟ และ ค่าโดยสาร

ตามปกติ สถานีอื่นนอกเหนือจากสถานีชิมบาชิ อาริอาเกะ และ โทโยสุจะไม่มีเจ้าหน้าที่สถานี
ประเด็นนี้อาจส่งผลให้ท่านรู้สึกไม่สะดวกสบายในการใช้บริการ ทั้งนี้ หากท่านเกิดความกังวลใจเมื่ออยู่ในสถานี หรือ บนรถไฟ รวมทั้งกรณีที่มีข้อข้องใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเครื่องอินเตอร์โฟนซึ่งติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง

 • หน้าตาของเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ตารางค่าโดยสารซึ่งอยู่ด้านบนเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร

การใช้เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร

แตะปุ่ม "English" ซึ่งแสดงอยู่มุมขวาด้านบนของจอเครื่องเพื่อเปลี่ยนภาษา
จากนั้น แตะปุ่มค่าโดยสารในการเดินทางไปยังจุดมุ่งหมาย แล้วรอระบบแสดงหน้าต่างสำหรับซื้อบัตรโดยสาร
ใส่เงินลงในเครื่องแล้ว ก็รับบัตรโดยสารจากเครื่อง

สามารถใช้บัตร IC ขนส่งได้

 • หน้าจอเครื่องจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • พอกดปุ่ม "English" ระบบจะเปลี่ยนภาษาที่แสดง
 • พอกดปุ่มค่าโดยสารในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับซื้อบัตรโดยสาร
 • พอระบบแสดงหน้าต่างสำหรับซื้อบัตรโดยสาร ก็ใส่เงินลงในเครื่อง
 • สามารถชำระเงินด้วยธนบัตร หรือ เหรียญก็ได้
 • เมื่อชำระเงินแล้ว เครื่องจะจ่ายบัตรโดยสาร และ เงินทอน (ถ้ามี)

วิธีขึ้นรถไฟ (เครื่องตรวจตั๋ว)

เสียบบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋ว

เสียบบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องตรวจตั๋ว

หน้าตาเครื่องตรวจตั๋ว
เมื่อใช้ตั๋ว

ตอนจะใช้บัตรโดยสาร กรุณาเสียบบัตรโดยสารเข้าไปในช่องเสียบบัตรซึ่งอยู่เหนือเครื่องหมายลูกศรสีเขียวทางด้านขวาของประตูเครื่องตรวจตั๋ว
เมื่อท่านเดินผ่านประตู เครื่องจะคืนบัตรออกมาทางด้านขวามือบริเวณก่อนจะพ้นเครื่อง กรุณารับบัตรโดยสารนั้นมาเก็บไว้

 • เสียบบัตรโดยสารเข้าไปในช่องรับบัตรโดยสาร
 • เครื่องจะคืนบัตรโดยสารออกทางด้านขวาบริเวณก่อนพ้นเครื่อง
 • รับบัตรโดยสารมาเก็บไว้
กรณีที่ใช้ IC การ์ดสำหรับระบบขนส่ง

กรุณาแตะ IC การ์ด (สำหรับระบบขนส่ง) บนหน้าจอเครื่องตรวจบัตรซึ่งอยู่ด้านขวาของประตูเครื่องตรวจบัตร
ระบบจะตัดเงินค่าโดยสารโดยอัตโนมัติ และ ประตูทางเข้าจะเปิดออก

 • กรุณาแตะ IC การ์ด (สำหรับระบบขนส่ง) บนหน้าจอเครื่องตรวจบัตรซึ่งอยู่ด้านขวาของประตูเครื่องตรวจบัตร (เครื่องจะส่งเสียงปิ๊บ)

วิธีขึ้นรถไฟ

ตรวจสอบชานชาลา

ตรวจสอบชานชาลาของรถไฟขบวนที่ต้องการเดินทาง

 • ชานชาลาหมายเลข 1
 • ชานชาลาหมายเลข 2
 • จุดขึ้นรถไฟ

รอ

เรียงแถวตามเส้นสีเขียว แล้วรอจนกว่ารถไฟจะมาถึง

ขึ้นรถไฟ

เมื่อรถไฟมาถึง ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติ รอผู้โดยสารอื่นลงรถไฟเสร็จแล้วจึงขึ้นรถไฟ

วิธีลงรถไฟ

ลงรถไฟ

หน้าจอในรถไฟจะแสดงชื่อสถานีที่รถไฟจะเข้าจอดในลำดับถัดไป กรุณาลงรถไฟ เมื่อรถไฟไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการ

 • หน้าจอในรถไฟ
 • ภาษาที่แสดงบนจอนั้นจะสลับวนไปตามลำดับ
 • เนื้อหาบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น เมื่อรถไฟเข้าจอดยังสถานี เป็นต้น

กรณีที่นั่งรถไฟเลยขอบเขตที่กำหนดในบัตรโดยสาร ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารเพิ่มเติมที่ "เครื่องคำนวณค่าโดยสารกรณีนั่งเกิน"
ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับประตูเครื่องตรวจบัตรโดยสาร

 • หน้าตา "เครื่องคำนวณค่าโดยสารกรณีนั่งเกิน" ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับประตูเครื่องตรวจตั๋ว
 • หน้าจอ "เครื่องคำนวณค่าโดยสารกรณีนั่งเกิน"
 • เมื่อกดปุ่ม "English" ระบบจะเปลี่ยนภาษาที่แสดง
 • เสียบบัตรโดยสาร หรือ IC การ์ดสำหรับระบบขนส่งเข้าไปในเครื่องแล้ว ก็ใส่เงินส่วนที่ยังขาดอยู่เข้าไปในเครื่อง

เสียบบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องตรวจบัตรโดยสาร

เสียบบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องตรวจบัตรโดยสารเหมือนตอนที่จะขึ้นรถไฟ (เครื่องจะไม่คืนบัตรโดยสาร)

 • เสียบบัตรโดยสาร หรือ IC การ์ดสำหรับระบบขนส่งเข้าไปในเครื่องแล้ว ก็ใส่เงินส่วนที่ยังขาดอยู่เข้าไปในเครื่อง
 • หน้าตาเครื่องตรวจตั๋ว

คำถามที่พบบ่อย

เด็กนักเรียนชั้นประถมอายุ 6 - 12 ปีจ่ายค่าโดยสารอัตราสำหรับเด็ก
ค่าเดินทางนั้นแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

อายุต่ำกว่า 1 ปี (เด็กทารก)・・・ ไม่มีค่าใช้จ่าย
อายุ 1 - 5 ปี (เด็กเล็ก) ・・・ โดยสารฟรีได้ 2 คนเมื่อมาพร้อมกับผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 1 คน ส่วนเด็กอนุบาลคนที่ 3 ซึ่งมาพร้อมกับผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 1 คน จะต้องเสียค่าโดยสารราคาสำหรับเด็ก กรณีที่มาใช้บริการคนเดียวจะต้องเสียค่าโดยสารราคาสำหรับเด็ก
อายุ 6 - 11 ปี (เด็ก) ・・・ เด็กอายุ 6 ปีที่ยังไม่เข้าเรียนโรงเรียนประถมจะถือว่าเป็นเด็กเล็ก ค่าโดยสารสำหรับเด็กนั้นคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ (เศษเงินหลักหน่วยจะถูกปัดขึ้นเป็นจำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัว)
อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป (ผู้ใหญ่) ・・・ เด็กนักเรียนประถมที่มีอายุ 12 ปีถือว่าเป็นเด็ก

เราจำหน่ายบัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยว และ บัตรโดยสารแบบไปกลับที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ ※บัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยวมีราคาเท่ากับ 10 เท่าของค่าเดินทางปกติในระยะทางดังกล่าว โดยจะประกอบด้วยบัตรโดยสาร 12 ใบ (บัตรชนิดเดียวกันสำหรับเด็กมีราคาเท่ากับ 10 เท่าของค่าเดินทางสำหรับเด็กโต โดยจะประกอบด้วยบัตรโดยสาร 12 ใบ)
กรุณาศึกษารายละเอียดที่นี่
เรามีบัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยวราคาพิเศษสำหรับผู้พิการด้วย

แต่เราไม่มีส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารแบบไปกลับ

เราจำหน่ายบัตรโดยสารดังกล่าวที่เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารตามสถานีต่าง ๆ
ที่สำนักงานสถานีชิมบาชิ และ โทโยสุ เราจำหน่าย "บัตรโดยสารแบบล่วงหน้า" ด้วย (อายุการใช้งานราว 6 เดือน)

(1) บัตรโดยสารแบบปกติ: บัตรโดยสารเที่ยวเดียวใช้งานได้เฉพาะวันที่ออกบัตร บัตรโดยสารแบบไปกลับใช้งานได้ 2 สองวันนับตั้งแต่วันออกบัตร
(2) บัตรโดยสารแบบรายเดือน: 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
(3) บัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยว: 2 เดือนตั้งแต่วันออกบัตร
(4) บัตรโดยสารแบบ 1 วัน: บัตรโดยสารที่ออกโดยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติใช้ได้เฉพาะวันที่ออกบัตร (ส่วนบัตรที่ระลึกจะใช้ได้ 1 วันในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มจำหน่าย)

กรณีที่ซื้อบัตรโดยสารที่เครื่องจำหน่ายแต่เลือกสถานีปลายทางผิด หรือ เลือกจำนวนผู้โดยสารผิด หากยังอยู่ในวันออกบัตร และ ยังไม่ได้ใช้บัตร กรุณาเสียบบัตรโดยสารดังกล่าวกลับเข้าเครื่อง เครื่องจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารดังกล่าวที่ช่องรับเงินทอน
เมื่อท่านเสียบบัตรโดยสารทีละใบเข้าไปในช่องที่ท่านได้รับบัตรโดยสาร (ช่องรับบัตร) โดยหันด้านสีฟ้าขึ้นด้านบน (ด้านที่มีการพิมพ์ราคา) เครื่องจะคืนเงินออกมาทางช่องรับเงินทอน

(1) สำหรับบัตรโดยสารแบบปกติ เราจะคืนค่าเดินทางที่ได้รับจากท่าน หากบัตรยังไม่ถูกใช้งาน และ อยู่ในช่วงที่สามารถใช้งานได้ หรือ ก่อนถึงช่วงใช้งาน แต่เราจะหักค่าบริการ 190 เยนต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ
(2) สำหรับบัตรโดยสารแบบ 1 วัน เราจะคืนค่าเดินทางหากบัตรยังไม่ถูกใช้งาน และ ยังอยู่ระหว่างวันใช้งาน ค่าบริการ 220 เยน
(3) เงื่อนไขการคืนบัตรโดยสารแบบไปกลับซึ่งยังไม่ถูกใช้งานนั้น เหมือนกับข้อ (1) เช่นกัน
(4) สำหรับบัตรโดยสารแบบรายเดือนซึ่งนำมาคืนก่อนถึงช่วงใช้งาน และ บัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยวซึ่งยังไม่เปิดใช้งานนั้น ท่านสามารถคืนได้เหมือนบัตรโดยสารแบบปกติ แต่ในกรณีนี้ เราจะหักค่าบริการ 220 เยนต่อ 1 ใบ (บัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยวนั้นประกอบด้วยบัตร 12 ใบแต่ในกรณีนี้ จะนับรวมเป็น 1 ใบ)
(5) บัตรพาสเน็ต สามารถรับเงินคืนได้ที่สถานีชิมบาชิ และ โทโยสุ (ถึงวันที่ 31 มกราคม ปีค.ศ. 2018)

สามารถคืนได้หากยังอยู่ในช่วงใช้งาน โดยเราจะนำราคาค่าโดยสารปกติคูณจำนวนรอบที่ใช้งานแล้ว จากนั้นนำยอดดังกล่าวมาหักออกจากค่าบัตรโดยสารแบบตามจำนวนเที่ยวที่ท่านได้ชำระในตอนแรก (ค่าเดินทางแบบเหมาจำนวนเที่ยว) แล้วคืนยอดที่เหลือ กรณีนี้ ท่านต้องชำระค่าบริการ 220 เยนด้วย
※กรณีที่ซื้อบัตรโดยสารมา 3,200 เยน แล้วใช้ไป 5 ใบแล้ว: 3200 - (320 x 5) = 1,600
1,600 - 220 (ค่าบริการ) = 1,380 เยน (ยอดเงินคืน)

ที่สำนักงานสถานีชิมบาชิ และ โทโยสุ

ขออภัยในความไม่สะดวก เราไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต

กรณีที่ลืมของไว้ที่สถานี หรือ บนรถไฟ หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับแจ้งนั้นจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวันที่ท่านติดต่อทางเรา
กรุณาศึกษารายละเอียดที่นี่

ท่านสามารถนำสิ่งของที่มีด้านกว้างยาวสูงรวมกันแล้วไม่เกิน 250 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. จำนวนไม่เกิน 2 ชิ้นขึ้นรถไฟได้ แต่จำกัดเฉพาะกรณีที่เราสามารถยอมรับได้ว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเดินรถ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถนำสิ่งของที่มีความยาวเกิน 2 เมตรขึ้นรถไฟได้
นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถนำวัตถุอันตราย สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารอื่น เตาผิง เตาปรุงอาหาร ร่างผู้เสียชีวิต สัตว์ สิ่งที่อาจสร้างความเสียหายแก่รถไฟ สิ่งที่ไม่สะอาด หรือ ส่งกลิ่นเหม็นซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้โดยสารอื่นขึ้นมาบนรถไฟ
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนปีค.ศ. 2016 เราได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนในระเบียบเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวที่ผู้โดยสารไม่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ หากท่านต้องการทราบถึงตัวอย่างของสิ่งต้องห้าม กรุณาศึกษารายละเอียดที่นี่ด้วย

สามารถนำขึ้นรถไฟได้ โดยต้องเก็บรถจักรยานในกระเป๋าจักรยานให้เรียบร้อย และ ความยาวต้องไม่เกิน 2 เมตร กรณีนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำขึ้นรถไฟ
แต่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการเต็มรถไฟ ท่านอาจไม่สามารถนำกระเป๋าจักรยานขึ้นรถไฟได้ ขอให้ท่านทำความเข้าใจในกรณีนี้
นอกจากนี้ ขอให้ท่านคำนึงถึงผู้โดยสารอื่น ๆ ในสถานีด้วย