ゆりかもめ

พื้นที่ทาเคชิบะ - ชิบาอุระ/สะพานเรนโบว์บริดจ์

แนะนำพื้นที่ทาเคชิบะ - ชิบาอุระ/สะพานเรนโบว์บริดจ์

ชิบาอุระที่เปลี่ยนโฉมหน้าจากคลังเก็บรวบรวมสินค้า และทะเลหน้าเมืองเอโดะ

รถไฟขนส่งสินค้าที่วิ่งระหว่างสถานีชิโอโดเมะและสถานีชิบาอุระ (ปัจจุบัน คือ ท่าเรือฮิโนเดะ) ช่วงประมาณค.ศ. 1935 (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย โตเกียว มินาโตะริเอะ)

กล่าวกันว่าชื่อสถานที่ของชิบาอุระ ปรากฎขึ้นเป็นครั้งแรกในบันทึกการเดินทางชื่อ "ไคโคคุซักกิ" ในค.ศ. 1486 ในสมัยมุโรมาจิ ชื่อนี้มาจากคำว่า "ชิบะ โนะ อุระ" ซึ่งหมายถึงชายฝั่งของหมู่บ้านชื่อ "ชิบะ" แต่ต่อมาละคำว่า "โนะ" ออก จึงกลายเป็นชิบาอุระ

ในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เรียกว่าชิบาอุระเคยเป็นทะเลในสมัยเอโดะ กล่าวคือ เป็นทะเลที่มีสัตว์ทะเลต่าง ๆให้จับหน้าเอโดะได้อย่างอุดมสมบูรณ์ เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ได้มีการนำทรายที่ได้จากการก่อสร้างขุดลอกเพื่อให้เรือขนาดใหญ่เข้ามาในท่าเรือโตเกียวมาถมจนกลายเป็นผืนแผ่นดิน ในค.ศ. 1930 รถไฟสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะได้เริ่มวิ่งให้บริการ และในช่วงยุคโชวะ 40 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสินค้าจากทั่วโลกที่บรรทุกโดยรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะรวมกันทุกขบวนมียอดสูงถึง 1.7 ล้านตัน ซึ่งถือว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้คนมากมาย

หลังจากนั้น การขนส่งสินค้าทางบกได้เปลี่ยนมาเป็นการขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลัก จึงทำให้บทบาทของเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าโดยเฉพาะปิดฉากลง พื้นที่เก่าดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน โกดัง และสำนักงานต่าง ๆ และในปัจจุบันค่อย ๆเปลี่ยนโฉมหน้ากลายเป็นอาคารชุดสูงระฟ้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงาน และสวนสาธารณะ ฯลฯ

ความทรงจำของความรุ่งโรจน์ของพื้นที่ริมฝั่งน้ำและ
เรนโบว์บริจด์

ตั้งแต่ชิบาอุระจนถึงเขตชายฝั่งทะเลเรียกว่า "วอเตอร์ฟร้อนต์ (พื้นที่ริมฝั่งน้ำ)" เป็นที่จับตามองเมื่อช่วงปลายของยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ เพราะดิสโก้เทคในตำนานอย่าง "ชิบาอุระโกลด์" หรือ "จูเลียนาโตเกียว" เป็นแหล่งจุดประกายกระแสความแพร่หลายของดิสโก้ในสมัยนั้น ในปัจจุบัน ได้กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยแนวสูงระดับไฮเอนด์ริมแม่น้ำ

ยิ่งไปกว่านั้น ในค.ศ. 1993 ได้มีการเปิดเรนโบว์บริจด์ซึ่งเป็นสะพานข้ามที่เชื่อมระหว่างชิบาอุระกับโตเกียวริเวอร์ฟร้อนต์ซิตี้ ทัศนียภาพของเรนโบว์บริจด์ที่ประดับประดาไฟอย่างสวยงามไม่ได้เป็นเพียงแค่สะพานสำหรับการจราจร แต่ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของทิวทัศน์ยามค่ำคืนของท่าเรือโตเกียวอีกด้วย

ถนนหนทางของชิบาอุระที่เคยรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นด่านหน้าริมทะเล เรียงรายไปด้วยอาคารสำนักงานและอาคารชุดในปัจจุบัน (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยศาลาว่าการกรุงโตเกียว)
เรนโบว์บริจด์ในระหว่างการก่อสร้าง (ค.ศ. 1992) / โฉมหน้าในปัจจุบัน (ค.ศ. 2013) (เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยศาลาว่าการกรุงโตเกียว)

จุดที่น่าชมบริเวณทาเคชิบะ-ชิบาอุระ และเรนโบว์บริจด์

กิจกรรมที่จัดขึ้นขนาบทางเดินรถไฟ